Sustainability

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR

Som en följd av förordning (EU) 2019/2088 (SFDR) om hĂ„llbarhetsrelaterade upplysningar som ska lĂ€mnas inom den finansiella tjĂ€nstesektorn, lĂ€mnar Adaptive Fonder AP (Adaptive) som registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder information om hur hĂ„llbarhetsrisker Ă€r integrerade i vĂ„r investeringsbeslutsprocess. SFDR Ă€r en del av ett bredare initiativ frĂ„n EU för att inom ”sustainable finance”.

Adaptives mÄlsÀttning Àr att i takt med att bolaget vÀxer vara en hedgefondförvaltare i absolut framkant vad gÀller hÄllbarhet i Sverige. Vi Àr övertygande om att en god hantering av miljömÀssiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) frÄgor Àr synonymt med god affÀrsverksamhet, och arbetar fortlöpande med implementeringen av dessa frÄgor i vÄr egen verksamhet, och som en integrerad del i vÄr förvaltning.

HĂ„llbarhetsrisker

Adaptive uppmÀrksammar hÄllbarhetsrisker som kan ha en negativ pÄverka pÄ avkastningen av Är fond. En hÄllbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad hÀndelse eller omstÀndighet som, om den skulle intrÀffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan pÄ en investerings vÀrde.

Adaptive har som fondförvaltare integrerat hÄllbarhetsrisker i vÄr investeringsbeslutsprocess och riskhanteringsprocess inom ramen för vÄr reglerade förvaltning. Hanteringen av hÄllbarhetsrisker utgÄr frÄn den lista pÄ hÄllbarhetsrisker som Bolaget identifierat. PÄ analysstadiet i investeringsprocessen hanterar vi hÄllbarhetsrisker bÄde inom den kvantitativa delen av analysen, och den fundamentala delen av analysen. I den kvantitativa delen av analysen gör vi en kvalitativ analys av de hÄllbarhetsrisker Bolaget identifierat i ljuset av temat pÄ den aktuella paradigmen. Detta för att bedöma om den aktuella paradigmen Àr exponerad mot nÄgon sÀrskild hÄllbarhetsrisk som behöver hanteras innan arbetet med paradigmen fortskrider, eller som diskvalificerar den frÄn vidare implementering.

Vidare bedömer Adaptive i den fundamentala delen av analysen hÄllbarhetsrisker hos de bolag som identifierats som möjliga investeringar inom ett visst paradigm. Bedömningen bestÄr av tvÄ delar. Den första delen anvÀnds för att exkludera bolag som inte uppfyller kraven i relation till Bolagets exkluderingspolicy (se hÄllbarhetspolicyin). Den andra delen Àr ett poÀngbaserat system dÀr varje potentiell investering bedöms baserat pÄ en rad olika ESG-faktorer.

Inget beaktande av negative konsekvenser pÄ hÄllbarhet

Bolaget har beaktat naturen och storleken av vÄr verksamhet och beslutat att, i enlighet med artikel 4(1)(b) i SFDR, inte beakta huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbeslut pÄ hÄllbarhetsfaktorer.

Anledningen till detta Àr att Bolaget för nÀrvarande inte har tillgÄng till de resurser och den data som krÀvs för att rapportera enligt regelverket för PAI.

Bolaget kommer att granska detta beslut pÄ en periodisk basis, minst Ärligen, mot bakgrund av utvecklingen pÄ marknaden för tillgÀngliga data, det slutgiltiga antagandet av regelverkets tekniska standarder, samt Bolagets organisatoriska utveckling.