Var vi är

Vår historia

Adaptive Hedge Fund Managements historia börjar med ansvarig förvaltare Alexander Hyll. Med inspiration från investeringsfilosofi av världens största hedgefondförvaltare, påbörjade Alexander år 2018 förvaltning ett family office. Målet var att nå högre avkastning än MSCI sett över den senaste affärscykeln, genom att leverera alpha och okorrelerad avkastning.

Eftersom hedgefonder som levererar okorrelerad avkastning och hög alpha på grund av dess avancerade natur är mer eller mindre otillgängliga för de flesta investerare, uppstod dock snart idén om att starta en hedgefond i Sverige, som erbjuder dessa tjänster till sofistikerade investerare på ett mer tillgängligt sätt.

Resultatet du ser idag är Adaptive Hedge Fund Management. Vi är registrerade hos Finansinspektionen sedan januari 2020 och driver för närvarande Paradigm Alpha-fonden, en direkt fortsättning på den strategi som framgångsrikt utvecklades i family office:t.

Vart vi ska

Vår vision

Få hedgefonder är uppsatta för att verkligen fylla sitt syfte i en konstruerad portfölj. Uppsatta och förvaltade på rätt sätt, kan hedgefonder skapa stort värde för sina investerare genom att erbjuda en god riskjusterad avkastning samtidigt som nedsidan begränsas.

Vi kommer att fortsätta skapa det värdet, genom att bilda en organisation där de bästa talangerna kan frodas i en kultur präglad av idémeritokrati, radikal transparens, radikal sanningsenlighet och eftertänksam diskussion. För att attrahera dessa talanger samarbetar vi med och har nära relationer med Linköpings universitet.

Med ”the European Green Deal”, strävar EU efter att omvandla Europa till den första klimatneutrala kontinenten. Samtidigt som vi är hängivna uppgiften att erbjuda toppmoderna finansiella tjänster, är vi fast beslutna att bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle, genom att följa och etablera bästa tillvägagångssätt inom vår bransch, och sprida kunskap om hur man lämnar ett hållbart finansiellt fotavtryck.